eConnector

eConnector

Nech používate v servise jeden počítač, alebo celú sieť, prípadne prevádzkujete e-shop, k napojeniu na systém eClient slúži rozhranie eConnector a IS Connector.


Abyste mohli váš informačný systém pripojiť k webovej službe a využívať všetkých výhod, kontaktujte správcu vášho informačného systému a požiadajte ho o integráciu s webovými službami eConnectora. eConnector je rozhranie, ktoré umožní on-line prepojenie vášho informačného systému so systémom ELITu. Účelom tohto rozhrania je poskytnúť v reálnom čase informácie, ktoré vám umožnia zefektívniť a uľahčiť každodennú prácu. Príkladom môže byť rýchle naskladnenie dodaných dielov podľa elektronického dodacieho lista alebo stiahnutie faktúr. Rozhranie je poskytované formou webovej služby (s využitím protokola SOAP).

Pre použitie s balíkom eClient ZDARMA.

Pre viac informácií kontaktujte svojho poradcu predaja, prípadne vašu najbližšiu pobočku ELIT.

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag