eTech

  • autorizované technické informácie o údržbe, opravách, servisných dátach a diagnostike
  • program je integrovaný do eCatu, počet dostupných funkcií je závislý na licencii užívateľa
  • funkcie: Mazacie plány, Komfortná elektronika, Poistky a relé, Príručky pre opravu, Smart Fix, Zvolávacie akcie, Dáta nastavenia, Technické výkresy, Diagnostika
  • možnosť objednávky dielov potrebných ku konkrétnej servisnej prehliadke
  • on-line aktualizácia dát
  • „kancelária“: komfortná evidencia servisných prehliadok a ponúk, vyhľadávanie podľa zákazníka, RZ, zákazky...
  • dodávateľ dát: HaynesPro (VIVID)

Pre získanie cenníka produktov balíka eClient kontaktujte svojho poradcu predaja.

Pre viac informácií kontaktujte svojho poradcu predaja, prípadne vašu najbližšiu pobočku ELIT.

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag