Školenia

Odborné školenia Elit 2016

V roku 2016 ponúkame pre všetkých našich zákazníkov možnosť zúčastniť sa kurzov a školení v oblasti opráv motorových vozidiel a auto diagnostiky, ktoré organizujeme v spolupráci s renomovanými firmami – špecialistami v danom obore a s našimi dodávateľmi. Ceny školení sú pre našich zákazníkov stanovené na 1 deň a sú bez DPH, ak nie je stanovené ináč.

Uzávierka prihlášok na všetky ponúkané školenia sú 3 pracovné dni pred dátumom konania školenia.

Storno objednaného školenia zo strany zákazníka je bezplatné najneskôr však 3 pracovné dni pred dátumom konania školenia. V prípade, že svoju účasť na školení zákazník stornuje neskôr, bude mu účtovaná cena školenia v plnej výške.

Ponúkané školenia sú rozdelené do troch hlavných okruhov:

Sériová diagnostika (označenie Sxxx) - školenia sú zamerané predovšetkým na použitie sériové diagnostiky, resp. diagnostiky „cez OBD zásuvku“. Konkrétne potom čítanie pamäte závad a ich správna interpretácia, správne vyhodnotenie meraných hodnôt poskytovaných systémom vozu, popis kódovania jednotiek a ich prispôsobenie a podobne. Školenia ponúkame v rôznych úrovniach ako v obecnej rovine, tak aj priamo pre konkrétne diagnostické prístroje. Školenia sériovej diagnostiky sú zároveň vhodné ako základ pre ďalšie špecializované systémové školenia.

Paralelná diagnostika (označenie Pxxx alebo BExx) – tieto školenia sú zamerané predovšetkým na meranie vyhodnocovania signálov a hodnôt priamo na jednotlivých komponentoch vozidla pri použití multimetra a osciloskopu. V ponuke je niekoľko úrovní školenia a pozostávajú ako z teoretickej tak aj z praktickej časti.

Systémové školenia (označenie podľa systému napríklad CRxx, FSxx, DPFxx) – jedná sa, o školenie určené priamo pre konkrétny systém vozidla, alebo pre konkrétny systém motora napríklad Common-Rail a FSI. Do okruhu systémových školení patrí aj školenie „Klimatizácie  EU“ ktoré umožňuje získať osvedčenie podľa nariadenia ES 307/2008 a 842/2006 preškolenie F plynov z auto klimatizácií.

V roku 2016 Vás radi privítame v našom školiacom stredisku spoločnosti ELIT Slovakia v Banskej Bystrici.

Dodávateľia školení:

Školitelia:

  • Jiří Hampl – FCD.EU
  • Zdeněk Komárek – BOSCH
  • Radan Stanek – BOSCH
  • Martin Richter - HR CARSOFT, s.r.o.

Pre viac informácií kontaktujte prosím svojho poradcu predaja.

 

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag