Úvodná strana > Pre autoservisy > Školenia > Návod na prihlásenie

Návod na prihlásenie

Návod k prihláseniu na odborné školenia ELIT

Podrobný popis jednotlivých školení a rezervačný formulár nájdete po kliknutí na názov školenia v tabuľke s ponukou odborných školení. Pokiaľ sa chcete prihlásiť na Vami vybrané školenie, je potrebné vyplniť formulár „Rezervácia – Školenie“ pod popisom kurzu. Je potrebné vyplniť všetky požadované údaje, teda nie len o firme, ale aj o jednotlivých účastníkoch školenia.

Po vyplnení všetkých prihlasovacích údajov, kliknite na tlačidlo ODOSLAŤ. Následne sa zobrazí potvrdenie o úspešnej registrácii. Podrobné organizačné informácie Vám budú zaslané na registrovanú e-mailovú adresu najneskôr 3 dni pred dátum konania školenia.

Uzávierka prihlášok na všetky ponúkané školenia je 3 pracovné dni, pred dátumom konania školenia.

Odhlásenie zo školenia

V prípade, že nastali vážne dôvody pre odhlásenie z kurzu, oznámte prosím túto skutočnosť na e-mail skolenie@elit.sk čo najskôr, aby sme mohli uvoľnené miesto ponúknuť ďalším záujemcom o dané typy školení. V prípade, že sa tak nestane do 3 dní pred začiatkom školenia, tak Vám bude zaslaná faktúra s plnou čiastkou na úhradu daného školenia.

Zmena školení zo strany firmy ELIT Slovakia, s.r.o.

V prípade, že z našej strany príde k akýmkoľvek zmenám v uvedených termínoch a typoch školení, budú zákazníci informovaní e-mailom a prostredníctvom poradcov predaja spoločnosti ELIT Slovakia,s.r.o.

Pre viacej informácií kontaktujte svojho predajného poradcu, prípadne vašu najbližšiu pobočku ELIT.
eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag