Úvodná strana > Pre motoristov > Bloková výnimka

Bloková výnimka

ČASTÝ OMYL:

S automobilom v záruke môžem jazdiť len do servisu príslušnej značky. INAK O ZÁRUKU PRIJDEM.

Nenechajte sa obmedzovať. MÁTE PRÁVO UŠETRIŤ!

Je celkom pochopiteľné, že výrobcovia a ich značkové servisy sa pokúšajú šíriť nepravdivé tvrdenia o oprave vozidiel v záruke. Skutočnosť je však iná. Nenechajte sa obmezovať a ČÍTAJTE:

Tzv. Bloková výnimka - legislatívna úprava Európskej komisie č. 461-2010

  • sa mimo iného týká aj možnosti servisu a údržby nových vozidiel v záruke v nezávislých autoservisoch a jasne definuje, že záručná doba nesmie byť viazaná na opravy a prehliadky v značkových autoservisoch a použitie originálnych náhradných dielov.
  • Vozidlo v dobe platnosti záruky nemusí byť opravené len v autorizovanom servise (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou vadou a zmluvných záväzkov).
  • Výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, že zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienkach a použitiu originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov. Túto podmienku servisy siete PARTNER ELIT splňujú.
  • Nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú už dve rôzne veci.
  • So svojím novým vozidlom môžete jazdiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne previesť.
  • Každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu.
  • Všetky servisné úkony musia byť dôkladne zdokumentováné, poskytovateľ opráv vozidiel musí poskytnúť písomné doklady o všetkých prevedených úkonoch, zápis do servisnej knížky a zoznam montovaných dielov.

Čítajte viac:

Prečítajte si z nezávislého zdroja - iDnes o Blokovej výnimke.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag