Technické info

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Elektronický katalóg eCat

Adresa katalógu: http://ecat.elit.sk
Poskytovateľ elektronického katalógu je spoločnosť ELIT SLOVAKIA s.r.o.

Poskytovateľ vyvinul maximálne úsilie pre zaistenie bezproblémového chodu elektronického katalógu a aktuálnosti obsiahnutých informácií, aj tak:
  • zmena údajov je vyhradená
  • informácie sú len všeobecného informatívneho charakteru
  • poskytovateľ nezodpovedá za následky prerušenia prevádzky
  • katalóg podporuje MS Office 97 a vyššie verzie (okrem verzie 2007);  Internet Explorer 8.0 (SK) a vyšší...
  • eCat 3.0 bol testovaný aj s prehliadačom Mozilla Firefox. Jeho najnovšiu verziu si môžete prevziať na stránkach http://www.mozilla.sk/.
  • pre použitie katalógu sa doporučuje rýchlosť pripojenia do internetu 512 Kb a viac
  • rozlíšenie monitora, pre optimálne fungovanie katalógu, min. 1024x768 pixelov
  • poskytovateľ nezaručuje kompatibilitu katalógu so softvérom, ktorý používa návštevník katalógu.
  • poskytovateľ nemôže zaručiť pravdivosť a úplnosť informácií uvedených na internetových stránkach akýchkoľvek tretích osôb, na ktoré je v katalógu uvedený odkaz a takisto nezodpovedá za ich obsah;

Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť zákazníkom učinenej voľby konkrétneho tovaru z elektronického katalógu a za správnosť zákazníkom prevedenej identifikace tovaru z elektronického katalógu v porovnaní s objektívnou potrebou konkrétneho tovaru. Nevhodná voľba a nesprávna identifikácia tovaru nie je vadou tovaru na strane poskytovateľa, s ktorou by bol spojený nárok z zodpovednosti poskytovateľa za vady tovaru. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody s tým suvisiace.

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag